SRL Produkter

och

Elinstallationer i Krokom

 

Startsida
Företagsinfo
Instrument
Nerladdning

 

Egna framtagna instrument

 

 

 

      Pulsen             Idrifttagningsinstrument

 

 

Felsöknings- och identifieringsinstrument

"Pulsen"

 

Med Pulsen går det att felsöka o identifiera kabelparter och el-objekt på elanläggningar, och detta med mycket stora tidsvinster.

 

Det nya med Pulsen, som även resulterat i svenskt o USA patent är att instrumentet, i jämförelse med andra instrument på marknaden, klarar av felsökning och identifiering trots resistiva laster inkopplade såsom glödlampor och element.

 

Dessutom är Pulsen konstruerad för att användas i spänningslösa anläggningar, vilket är positivt för användaren ur säkerhetssynpunkt.

 

Pulsen består av två enheter. Huvudenheten (Pulsen), är en sändare som avger pulseringar i olika frekvenser i tre hastigheter för respektive fas, L1-2.5Hz, L2-5Hz, och L3-10Hz.

 

Den andra enheten är en standard summer (ex: Hadortest) som identifierar och omvandlar de tre olika pulseringarna till ljudfrekvenser.

 

Pulsens teknik gör det möjligt att använda i princip vilken summer eller annat motståndsindikerande instrument som helst.

 

 

 

Idrifttagningsinstrument SRL0403

 

Med Idrifttagningsinstrumentet kontrollerar du utlösningstiden för en el-anläggning på ett enkelt och säkert sätt, dels innan en utbyggnad och även efteråt.

 

Så här gör du:

  1. Slå ifrån huvudbrytaren i el-centralen för el-anläggningen.
  2. Gör spänningslöshetskontroll.
  3. Kortslut i yttre ändan på gruppen du ska kontrollera.
  4. Koppla in instrumentet i el-centralen mellan jord och den säkring för den grupp du ska mäta.
  5. Slå till huvudbrytaren i el-centralen, instrumentet ger dig svaret på en gång om el-anläggningen klarar utlösningsvillkoret.
Copyright (C) 2004

Instrument

Senast uppdaterad
2009-08-17 00:23